Opublikowano . Mazowieckie | Kultura i rozrywka | Inne


Zabytki, miejsca pamięci, wymiana źródeł ciepła oraz edukacja zdrowotna w regionie ostrołęckim ze wsparciem sejmiku

Są pieniądze na realizację kolejnych czterech programów wsparcia. Tym razem Sejmik Województwa Mazowieckiego pomoże m.in. w ratowaniu zabytków, wymianie źródeł ciepła, rewitalizacji miejsc pamięci czy  edukacji zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego. Łącznie do regionu ostrołęckiego trafi ponad 2,3 mln zł dofinansowania.

2024/03/ostrolecki-kopia-jpg_66050fdb66cf3

Sejmik Mazowsza rozstrzygnął kolejne cztery programy wsparcia – „Mazowsze dla zabytków”, „Mazowsze dla czystego ciepła”, „Mazowsze dla miejsc pamięci” i „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”. 

W tym roku prowadzimy ponad 20 autorskich programów wsparcia. Do samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych kierujemy aż miliard złotych. To ogromna pomoc, która pozwala na rozwój całego regionu – podkreśla członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Mazowsze dla zabytków

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – na takie działania można było pozyskać dotację z programu „Mazowsze dla zabytków”. 

Do regionu ostrołęckiego trafi 1,2 mln zł z naszego budżetu. Te środki pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych prac przy 11 zabytkach – zaznacza członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Wsparcie obejmuje m.in. wymianę pokryć dachowych i remonty więźby dachowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont zabytkowej lokomotywy.

Samorząd Mazowsza dofinansował 140 projektów. W sumie to 13,8 mln zł z budżetu województwa na ratowanie zabytków w całym regionie. Z tej puli ponad 1,2 mln zł trafi do regionu ostrołęckiego.

Mazowsze dla czystego ciepła

O wsparcie w ramach programu mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub przed podpisaniem umowy uruchomią program udzielania mieszkańcom dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych lub dodatku na zakup nośników energii. W sumie samorząd województwa przeznaczył 4,8 mln zł na realizację 18 projektów w całym województwie. 800 tys. zł z budżetu Mazowsza pomoże realizacji 3 projektów w regionie ostrołęckim.

Mazowsze dla miejsc pamięci

Gminy i powiaty mogły również pozyskać środki na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Wsparciem mogły być objęte obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski, a także wydarzenia i postacie ważne dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności osoby, które walczyły o wolność i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych, a także miejsca ich spoczynku, walk i męczeństwa. Samorząd Mazowsza przeznaczył 2 mln zł na realizację 38 inwestycji na Mazowszu. W regionie ostrołęckim wsparcie otrzymały 4 projekty na kwotę 174,7 tys. zł.

Kategoria: prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane

Gmina Wąsewo - Odnowienie pomnika żołnierza Armii Krajowej por. Tomasza Grąbczewskiego - 30 480,00 zł 

Mazowsze dla zdrowia psychicznego

Samorząd Mazowsza wspiera również działania związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców województwa. Na program „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” przeznaczył ponad 1,5 mln zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane 23 projekty w całym województwie. W regionie ostrołęckim dzięki wsparciu samorządu Mazowsza – ponad 131,4 tys. zł – zostaną zrealizowane trzy projekty. 

O wsparcie mogły ubiegać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Dofinansowanie mogło obejmować promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń. 

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.