Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | |


W gminie Ostrów Maz. przeszkolono 15 bezrobotnych

Do końca się zbliża IV edycja projektu systemowego "Otwarci na juto" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Wczoraj odbyło się ostatnie szkolenie dla osób uzyskujących kwalifikacje z zawodzie opiekunka osób zależnych. W szkoleniu wzięło udział 6 osób z terenu gminy Ostrów Mazowiecka.

W sumie, w IV edycji projektu, wzięło udział 15 uczestników. Uzyskali oni kwalifikacje w zawodach sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, fryzjer-stylista, obsługa wózka widłowego, pracownik administracyjno-biurowy z księgowością komputerową i opiekunka osób zależnych.

W dotychczasowych trzech edycjach wzięło udział 42 uczestników.

- W ciągu ostatnich czterech lat, łącznie z tegoroczną edycją, przeszkoliliśmy 57 bezrobotnych osób w wieku zawodowym z terenu gminy Ostrów Mazowiecka - wyjaśnia Dorota Gordziejczyk-Jaronowska, koordynator projektu. - Zastosowano wobec nich działania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową - dodaje koordynator.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej pozyskał z funduszy europejskich na projekt "Otwarci na jutro" 635 tys. zł. W poprzednich edycjach bezrobotni szkolili się na operatora koparko-ładowarki, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych oraz uczyli się bukieciarstwa.

Szkolenie dla osób uzyskujących kwalifikacje z zawodzie opiekunka osób zależnych odbyło się 5 września w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka. Podsumowanie całego projektu odbędzie się 24 września.

Zobacz zdjęcia:
W gminie Ostrów Maz. przeszkolono 15 bezrobotnych (05.09.2014)


Dodaj komentarz

Wasze opinie

ost   22:39, 07.09.2014
57 bezrobotnych za 635 tyś to jest imponujące osiągnięcie hohoh