Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


Gminny Dzień Strażaka w Kalinowie (zdjęcia)

"Rycerze świętego Floriana" obchodzili swoje święto w Kalinowie (gm. Ostrów Mazowiecka). Gminny Dzień Strażaka zgromadził jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Ostrów Mazowiecka.

(Fot. Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej)

Św. Florian to patron osób wykonujących trudną, pełną zagrożeń służbę, niosących pomoc osobom potrzebującym. Dlatego strażaków nazywa się "Rycerzami św. Floriana".

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Rocha w Jasienicy. Po mszy św. wszystkie jednostki zgromadziły się na placu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowie, gdzie w trakcie dalszych uroczystości nastąpiło wręczenie stosownych przy tej okazji wyróżnień zasłużonym druhom.

W dowód uznania dla pracy strażaka, wręczone zostały medale:
- medal złoty za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Szczepan Garwarski, Andrzej Pyśk, Sławomir Pyśk, Tomasz Pisowacki, Wiesław Ogrodnik, Krzysztof Tomczyk,
- medal srebrny za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Janusz Pałubiński, Marian Kacprzak, Andrzej Orłowski, Janusz Zadrożny, Szymon Koziatek, Tomasz Leszczyński,
- medal brązowy za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Mirosław Przygoda, Kamil Czarnecki, Paweł Grabowski, Damian Narewski, Tomasz Równy, Dariusz Zęgota, Krzysztof Kańkowski, Sylwester Krupa, Grzegorz Rybakiewicz, Zbigniew Borowy,
- odznaką "Strażak Wzorowy" wyróżniono druhów: Tomasza Olszewskiego, Michała Wodeckiego, Wiesława Puścian, Dominika Pazik, Macieja Jary, Marcina Śladewskiego, Grzegorza Bednarczyka, Mariusza Kubat, Adam Brzózkę, Dariusza Pecurę, Jacka Ogrodnika, Marcina Pazulaka, Pawła Arkadiusza Sowę oraz druhny Justynę Kuczyńską i Monikę Bek,
- odznaka "Za Wysługę Lat" przyznana została druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ostrów Mazowiecka. Odznaczeni zostali m.in. Witold Pyśk, Jan Malec, Stanisław Krupa, Jerzy Dąbrowski, Roman Pecura, Zygmunt Deluga, Marek Jagielski, Mirosław Przygoda, Maciej Chorąży, Jan Kurzawa, Sławomir Krawczyk, Tadeusz Pecura, Ryszard Żach, Marian Kacprzak, Jan Dębek, Arkadiusz Dąbrowski, Wiesław Rybakiewicz, Zygmunt Łojek, Mariusz Malec, Zbigniew Wróbel, Dariusz Biały, Adam Klimaszewski,
- uchwałą prezydium zarządu oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ostrowi Mazowieckiej odznaką brązową "Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza" odznaczeni zostali: Jakub Karpiński, Szymon Kimak, Patryk Podbielski, Aleksandra Wróbel, Bartosz Dąbkowski.

Po ceremonii odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście.

Waldemar Brzostek, wójt gminy Ostrów Mazowiecka, w swoim przemówieniu podkreślił, iż są dwie drogi życiowe: można cieszyć się z życia i zgromadzonych dóbr i przeżyć życie w spokoju albo czynić je użytecznym i nieść pomoc innym. Tą drugą drogę życiową wybrali strażacy, dlatego warto podkreślić jak wielką rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Wójt podziękował w imieniu wszystkich mieszkańców gminy za ich aktywną działalność nie tylko w walce z pożarami i usuwaniu skutków innych zagrożeń, ale także angażowanie się w życie społeczne środowisk lokalnych - informuje Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej.

Słowa uznania przekazali także komendant ostrowskich strażaków i starosta powiatu ostrowskiego, którzy życzyli wszystkim druhnom i druhom, mówiąc strażackim powiedzeniem, tyle samo powrotów co wyjazdów do akcji.


Dodaj komentarz