Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


KRUS: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Wczasy adresowane są do uczniów urodzonych pomiędzy 2003 a 2011 rokiem (7-15 lat).

wakacje_dziecko_15_04_18

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego.

Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez dyrektora oddziału.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2018 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą dwa turnusy:
- dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca,
- dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu-Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca.

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu dziecka na turnus rehabilitacyjny. Wnioski należy składać do PT KRUS do 10 maja.


Dodaj komentarz