Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Artur Wnuk dyrektorem SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Artur Wnuk, który dotychczas pełnił obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, przejął oficjalnie obowiązki włodarza ostrowskiego szpitala.

2019/08/dyrektor-szpitala-jpg_5d5284dce3e6c Fot. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej postanowił powierzyć we wtorek 6 sierpnia obowiązki dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej Arturowi Wnukowi.

- Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze stanowisko dyrektora SPZZOZ obsadzane jest w drodze konkursu. W wyniku przeprowadzonych dwóch konkursów nie został wybrany żaden kandydat. Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ust. 3 odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej. Wobec powyższego zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej postanowił powierzyć z dniem 6 sierpnia 2019 r. obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Arturowi Wnukowi - informuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

Artur Wnuk obowiązki dyrektora pełnił od 1 marca br. Pełnoprawnym włodarzem SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej stał się z dniem 6 sierpnia.

Zobacz również:
Artur Wnuk pełni obowiązki dyrektora ostrowskiego szpitala