Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Brok


Budżet gminy Brok na 2020 rok przyjęty jednogłośnie (zdjęcia, wideo)

Samorząd gminy Brok, w poniedziałek 30 grudnia, obradował po raz ostatni w 2019 roku. Radni spotkali się na posiedzeniu, aby podjąć kilka uchwał, ale przede wszystkim dokonać rozpatrzenia projektu w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. Budżet na przyszły rok przyjęto jednogłośnie.

2020/01/budzet-brok-jpg_5e0db3b750647 Fot. Urząd Gminy w Broku

Radni, poza tematem finansów gminy, podjęli także decyzje co do ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie Brok na rok szkolny 2019/2020, która wykorzystywana będzie do ustalenia zwrotu kosztów zakupu paliwa przez rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół.

Na posiedzeniu samorząd uchwalił również gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 r., program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także plan pracy rady gminy i stałych komisji. Dokonano też zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Wszystkie uchwały podjęte zostały przez radnych jednogłośnie.

Sesja budżetowa została odbyła się w poniedziałek 30 grudnia 2019 r. Zdjęcia z obrad dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Broku.