Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


Spotkanie z sołtysami. Dyskutowano o podwyżkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inwestycjach na 2020 rok

W ostrowskim urzędzie gminy odbyło się spotkanie z sołtysami. Dyskutowano mi.in. na temat możliwej podwyżki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planowanych inwestycjach oraz budżecie na 2020 rok.

2020/03/urzad-gminy-ostrow-jpg_5e60aa258880a Fot. Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

Celem spotkania było przekazanie wielu istotnych informacji dla mieszkańców gminy.

- Wójt Waldemar Brzostek przedstawił założenia budżetu na 2020 rok. Omówił dochody, wydatki, planowane inwestycje oraz poinformował o pozyskanych przez gminę nowych środkach unijnych na realizację zadań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii - informuje Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. 

Ważnym tematem spotkania były kwestie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

- Sytuacja na rynku gospodarowania odpadami jest dość dynamiczna, wzrastają koszty związane z odbiorem odpadów w RIPOK - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (regionalne wysypiska śmieci) i może to w najbliższym czasie wiązać się z podwyżką opłat za odpady.  W związku z weryfikacją deklaracji mieszkańców na odbiór śmieci, prosimy o zaktualizowanie deklaracji i podanie faktycznej ilości osób w gospodarstwie domowym. Jednocześnie przypominamy, że w deklaracji powinny być ujęte wszystkie osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, pokój nr 22 - poinformował ostrowski urząd gminy.

Uczestnicy spotkania otrzymali także informacje od lekarza weterynarii na temat szkoleń z zakresu prowadzenia uboju świń na własny użytek.

- Lek. wet. Małgorzata Bąkowicz-Kietlińska poinformowała rolników o możliwości skorzystania ze szkoleń w zakresie przeprowadzania uboju świń na własny użytek. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej. Szkolenie odbędzie się, gdy minimum 10 osób będzie zainteresowanych powyższym tematem - dodaje Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej.

W najbliższy piątek 6 marca, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej będzie można skorzystać z Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Podczas spotkania wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać nieodpłatnie szereg informacji dotyczących pozyskania funduszy europejskich.

W spotkaniu organizowanym przez wójta Waldemara Brzostka udział wzięli m.in. przewodnicząca rady gminy Krystyna Kossowska, Tadeusz Jabłonka - prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych w Ostrowi Mazowieckiej, lek. wet. Małgorzata Bąkowicz-Kietlińska - zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz delegaci do Mazowieckiej Izby Rolniczej - Jan Szulborski i Jan Brzostek.

Spotkanie z sołtysami odbyło się, w środę 26 lutego, w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej.