Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Małkinia Górna


Marszałek województwa otworzy ul. Przedszkolną w Małkini Górnej

O godzinie 13:00, 9 marca marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska wezmą udział w uroczystości otwarcia zmodernizowanej ulicy Przedszkolnej. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła blisko 3,9 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł to wsparcie unijne w ramach  PROW 2014-2020.

2019/11/ulica-przedszkolna-malkinia-jpg_5ddd21a4df73c

Odcinek drogi 694 w Małkini Górnej w trakcie modernizacji 

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego odcinek drogi  wojewódzkiej 694 w Małkini Górnej przechodzi modernizację. Projekt otrzymał wsparcie z budżetu  województwa w wysokości blisko 19,5 mln zł. W poniedziałek teren budowy odwiedzą marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Inwestycja na drodze nr 694 prowadzona jest od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Lipową. Dzięki funduszom z budżetu Mazowsza w wysokości 19,5 mln zł całkowicie modernizowana jest dwukilometrowa ulica w centrum Małkini Górnej. W ramach prac zmieniona zostanie nawierzchnia, powstaną nowe chodniki, azyle dla pieszych, oświetlenie drogowe i odwodnienie drogi. Przebudowane zostaną także skrzyżowania.

Wydarzenia poprzedzi sesja Rady Gminy, która rozpocznie się o godzinie 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ulicy Przedszkolnej 3. W spotkaniu udział weźmie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.