Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Boguty Pianki


Boguty-Pianki: Dotacja na zbiórkę azbestu na 2020 rok

Wójt Gminy Boguty-Pianki informuje, że wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn.: "Transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Boguty-Pianki" został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

eternit_azbest_30_05_17 Gmina Boguty-Pianki

Gmina Boguty-Pianki otrzymała promesę na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości do 15 240,00 zł. co stanowi 100 % kosztu zadania.

 W tym roku planowy jest odbiór składowanego na posesjach azbestu w ilości ok. 36,65 Mg.

Gmina Boguty-Pianki, na podstawie przeprowadzonego postępowania ofertowego, podpisała w dniu 19 czerwca 2020 r. umowę na realizację zadania. Zbiórkę materiałów zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli wnioski do Wójta Gminy Boguty-Pianki, przeprowadzi Firma Remontowo-Budowlana AZKEL z Sokołowa Podlaskiego.  

Pracownicy firmy dokonają zapakowania składowanego na posesjach azbestu, aby w podanym przez nich terminie nie później jednak, niż do 15.10.2020 r. odebrać go z nieruchomości. Firma przed zabraniem eternitu ma obowiązek zważenia na każdej posesji eternitu w obecności właściciela albo upoważnionej przez niego osoby, który swoim podpisem na protokole oraz karcie przekazania odpadów potwierdzi ilość odebranych z posesji odpadów zawierających azbest.


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.