Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Andrzejewo


Wybrano sołtysów w nowych sołectwach

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Gminy Andrzejewo podjęła uchwałę Nr XXI/139/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Andrzejewo. 

2021/09/wybrano-soltysow-w-nowych-solectwach-fot-gmina-andrzejewo-jpg_614860d3e41da fot. Urząd Gminy Andrzejewo

Podjęcie tej uchwały było pierwszym krokiem do spełnienia przez gminę prośby mieszkańców tj. podziału sołectwa Ołdaki - Polonia na dwa odrębne sołectwa tj. Ołdaki - Polonia i Grodzick - Ołdaki. 

W dniu 6 maja 2021 r. Rada Gminy Andrzejewo podjęła kolejną uchwałę Nr XXII/144/2021 w sprawie wystąpienia do Wójta Gminy Andrzejewo z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Po wejściu w życie tej uchwały w dniu 7 maja 2021 r. zostało podpisane przez Wójta Gminy Andrzejewo Zarządzenie Nr 209/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Ołdaki - Polonia, które zostały ustalone w dniach 17 - 27 maja 2021 r. Jako narzędzie konsultacyjne zastosowane zostały ankiety w których mieszkańcy zarówno wsi Ołdaki - Polonia jak i Grodzick - Ołdaki mogli wyrazić swoją opinię na temat podziału sołectwa na dwa odrębne sołectwa tj. sołectwo Ołdaki - Polonia i sołectwo Grodzick - Ołdaki. Za podziałem sołectwa było 44 osoby zaś przeciwna była 1 osoba.

Po przeprowadzonych konsultacjach Rada Gminy Andrzejewo w dniu 29 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXIII/152/2021 w sprawie podziału sołectwa Ołdaki - Polonia i utworzenia sołectwa Ołdaki - Polonia oraz sołectwa Grodzick - Ołdaki. Po wejściu w życie tej uchwały w obu sołectwach w dniu 29 lipca 2021 r. przeprowadzone zostały wybory sołtysów i rad sołeckich. Nowymi sołtysami zostali:

- sołectwo Ołdaki - Polonia - Andrzej Zaręba

- sołectwo Grodzick - Ołdaki - Tomasz Żyłowski. 

Na członków Rad Sołeckich wybrano następujące osoby:

- sołectwo Ołdaki - Polonia: Łukasz Wyszomirski (Przewodniczący), Małgorzata Krasowska - Mórawska, Stanisław Godlewski

- sołectwo Grodzick - Ołdaki: Magdalena Żyłowska (Przewodnicząca), Barbara Żyłowska, Agata Żyłowska.


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.