Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Boguty Pianki


Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki

Wójt Gminy Boguty-Pianki ogłosił nabór na wolne stanowisko - do spraw księgowości oraz rolnictwa i łowiectwa.

2018/10/urzad-gminy-boguty-pianki-jpg_5bcd81db1d083 fot. archiwum

We wtorek 21 września Wójt Gminy Boguty-Pianki Jędrzej Michał Drewnowski ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw księgowości oraz rolnictwa i łowiectwa. Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach zostały opublikowane niezbędne wymagania od kandydatów na to stanowisko.

Wymagania niezbędne:

  • jest obywatelem polskim,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada co najmniej 2-letni staż pracy,
  • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu
  • przepisów o szkolnictwie wyższym,
  • posiada odpowiedni stan zdrowia,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.