Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Brok


Kontrola palenisk domowych na terenie gminy Brok!

Burmistrz miasta i gminy Brok wydał ogłoszenie o kontroli palenisk domowych mieszkańców gminy Brok. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Broku przeprowadzą kontrole w październiku oraz listopadzie 2022 roku.

2020/11/urzad-gminy-brok-jpg_5fa107ac2199e

Burmistrz miasta i gminy Brok Marek Młyński poinformował, że w miesiącach październik - listopad 2022 roku w godz. 8.00 - 14.00 upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Broku dokonają kontroli palenisk domowych. Kontrola będzie obejmować sprawdzenie posiadanego urządzenia grzewczego oraz stosowanego paliwa i wynika z przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych, załącznik nr 5 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Burmistrz informuje również, że przeprowadzane kontrole przez pracowników organu to nie tylko weryfikacja legalności stosowanych paliw, ale także informacja i edukacja mieszkańców o zasadach programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej.

Podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych stanowi art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1973), zgodnie z którym "Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów".

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.