Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Boguty Pianki


Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Bogutach-Piankach przyniosła duże oszczędności finansowe!

Gmina Boguty-Pianki realizuje projekt pn. "Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Boguty Pianki", który przyniósł duże oszczędności finansowe. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza i likwidacja emisji powierzchniowej.

2023/01/duze-oszczednosci-dzieki-wymianie-urzadzen-grzewczych-w-bogutach-piankach-fot-urzad-gminy-boguty-pianki-jpg_63d8dafa199fe Fot. Urząd Gminy w Bogutach-Piankach

Gmina Boguty-Pianki zdecydowała się na realizację projektu pn. "Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Boguty Pianki". Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków EFRR, którego kwota wyniosła 1 mln 36 tys. 922.86 złotych, co stanowi 80 proc kosztów kwalifikowanych. Urząd Gminy w Bogutach-Piankach poinformował, że przyniosło to oszczędności finansowe na poziomie 50 proc. Założeniem projektu jest poprawa jakości powietrza i likwidacja emisji powierzchniowej pochodzącej z budynków wielorodzinnych, czy też budynku użyteczności publicznej oraz zasilającej je osiedlowej kotłowni. Dodatkowo w wymienionych budynkach zwiększono efektywność energetyczną poprzez modernizację energetyczną. Cel projektu został osiągnięty dzięki wymianie istniejącego źródła ciepła na dwa kotły na biomasę oraz termomodernizację 3 budynków. Ponadto w realizacji zadania pomogła instalacja fotowoltaiczna na budynku Ośrodku Zdrowia.

Wykonawcą, który podjął się prac projektowych jest firma Bomar 2 Tomasz Gajewski z Sadownego. W ramach inwestycji przeprowadzono szereg zadań, tj.:

  • Budynek Domu Lekarza został ocieplony. Ze względu na zły stan techniczny dachu zostało wykonane nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi. Wykonano także nowy podjazd do garaży budynku oraz zabezpieczono go nowymi ściankami oporowymi, przed osuwaniem się gruntu. Wewnątrz budynku wymieniono instalację centralnego ogrzewania, która pozwoli na efektywne wykorzystanie nowego źródła ciepła, zlokalizowanego w Ośrodku Zdrowia. 

  • Budynek Ośrodka Zdrowia również został ocieplony. Ze względu na współczynnik przenikania ciepła niespełniający wymogów, część okien została wymieniona. Ponadto wyremontowano schody zewnętrzne. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, która współpracuje z nowym źródłem ciepła jakim są dwa kotły na pellet. W celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii jakim jest biomasa, na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną. W związku z instalacją fotowoltaiczną należało rozbudować rozdzielnicę w celu podłączenia instalacji. Wymieniono również główną rozdzielnicę niskiego napięcia. W budynku wymieniono oświetlenie na energooszczędne typu LED.

  • W budynku Domu Nauczyciela zostały ocieplone ściany zewnętrzne oraz stropodach. Wykonano również nowe obróbki blacharskie wraz z nową instalacją odgromową oraz wykonano remont okapu dachowego. W budynku wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, która współdziała z nowym źródłem ciepła zlokalizowanym w budynku Ośrodka Zdrowia. Z prac zewnętrznych wykonano również nowe zadaszenie nad wymienionym drzwiami wejściowymi oraz wykonano nowe, utwardzone dojścia do klatek schodowych budynku.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.