Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Nur


Obowiązek zgłoszenia posiadania zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków

Współczesne społeczeństwo bardzo często skupia się na ochronie środowiska i przyrodzie. W tym celu wprowadza się wiele przepisów i regulacji, które mają zapewnić zachowanie czystości i porządku w otoczeniu.

2021/04/urzad-gminy-nur-fot-ostrowmaz24-jpg_6066f3e512623

Jednym z takich przepisów jest art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków. Celem wprowadzenia tych obowiązków jest zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami oraz ochrona środowiska i zdrowia ludzi. Właściciele posesji mają obowiązek zgłaszania informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwych organów gminy. Jest to ważne z punktu widzenia utrzymania czystości i porządku w otoczeniu oraz zapobiegania skażeniu wód gruntowych.

W związku z powyższym, władze Urzędu Gminy Nur zwracają się do mieszkańców, którzy nie zgłosili jeszcze takich informacji, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy Nur. Formularz można pobrać na stronie internetowej urzędu lub odebrać w pok. nr 10. Jest to ważne, aby wypełnić formularz i złożyć go w urzędzie, ponieważ w przypadku niezłożenia oświadczenia, wójt gminy Nur będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji celem ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Dlatego też, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów oraz ewentualnych kar finansowych, warto pamiętać o obowiązku zgłaszania posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do właściwych organów gminy. Jest to krok w kierunku utrzymania czystości i porządku w otoczeniu oraz ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Wasze opinie

http://katotrans.pl   19:02, 23.03.2023

Dobra decyzja

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.