Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Stary Lubotyń


Ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków w gminie Stary Lubotyń

Każda gmina jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

2022/02/kontrole-dotyczace-zbiornikow-bezodplywowych-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-w-gminie-stary-lubotyn-fot-urzad-gminy-stary-lubotyn-jpg_620b82fb92779 Fot. Urząd Gminy Stary Lubotyń

W związku z tym, mieszkańcy gminy Stary Lubotyń mają obowiązek wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go do urzędu gminy. Druki zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, u sołtysa wsi oraz na stronie urzędu gminy. Wypełnione druki należy składać w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu pok. 17, pocztą na adres Urząd Gminy Stary Lubotyń, 07-303 Stary Lubotyń lub poprzez sołtysa wsi.

Należy pamiętać, że upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Stary Lubotyń przeprowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Kontrola ta będzie przeprowadzona w pierwszej kolejności poprzez sprawdzenie rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych oraz w uzasadnionych przypadkach poprzez sprawdzenie szczelności zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Należy również pamiętać, że ścieki z budynków mieszkalnych nie mogą być gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Osoby, które nie wykonują tych obowiązków lub utrudniają przeprowadzenie kontroli, podlegają karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Dlatego ważne jest, aby mieszkańcy gminy Stary Lubotyń współpracowali z Urzędem Gminy i udzielali informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji. Zachowanie czystości i porządku na terenie Gminy to nasza wspólna sprawa, która wpływa na zdrowie i jakość życia każdego z nas.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.