Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Boguty Pianki


Mieszkańcy gminy Boguty-Pianki mają szansę wpłynąć na organizację swojego sołectwa

Konsultacje są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw, dla których został przygotowany projekt nowego statutu. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach i zgłoszenia swoich uwag oraz propozycji.

2018/10/urzad-gminy-boguty-pianki-jpg_5bcd81db1d083

W dniach od 18 do 27 kwietnia odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu gminy Boguty-Pianki. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji mieszkańców w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów sołectw. Konsultacje są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw, dla których został przygotowany projekt nowego statutu. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach i zgłoszenia swoich uwag oraz propozycji.

Aby uczestniczyć w konsultacjach, mieszkańcy mogą składać swoje uwagi i propozycje zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Formularze konsultacji są dostępne w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki, a także w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy.

Mieszkańcy mogą składać swoje uwagi i propozycje w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji na adres e-mail kontakt@boguty-pianki.pl lub w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w sekretariacie Urzędu Gminy Boguty-Pianki lub nadesłanie formularza konsultacji pocztą na adres Urzędu Gminy Boguty-Pianki.

Uwagi i propozycje mieszkańców gminy są niezwykle istotne i wpłyną na ostateczną formę projektu uchwały. Dlatego też zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach i składania swoich uwag i propozycji.

Więcej informacji na temat konsultacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Boguty-Pianki https://boguty-pianki.bipgmina.pl/.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.