Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


Dyżury wakacyjne gminnych przedszkoli - ratunek dla pracujących rodziców!

Wakacje to okres, który dla wielu rodziców jest wyzwaniem, ponieważ trudno jest pogodzić prace zawodową z opieką nad dziećmi. Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej przygotował rozpiskę dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które są prowadzone przez gminę.

2023/04/przedszkole-dzieci-jpg_644bc89e518e3 Zdjęcie ilustracyjne

W ramach dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, rodzice będą mieli możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi w okresie wakacji. Przedszkole Samorządowe w Komorowie będzie działało od 3 do 17 lipca, Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy od 18 lipca do 1 sierpnia, Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie od 2 do 16 sierpnia, a Oddział przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jelonkach od 17 do 31 sierpnia. Rodzice chcący skorzystać z opieki nad dziećmi w okresie wakacji powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do 31 maja 2023 roku. Wniosek można pobrać w wymienionych placówkach lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka. Jeśli rodzic zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, powinien wypełnić wniosek do każdej placówki osobno. Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w placówce macierzystej.

W uzasadnionych przypadkach i jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki dyżurującej może przyjąć dziecko zgłoszone po terminie. Rodzice będą ponosić koszty opieki nad dziećmi w okresie dyżuru wakacyjnego. Opłata za wyżywienie wynosi 9 złotych za każdy dzień pobytu dziecka w placówce, a za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - 1.14 złotych za każdą dodatkową godzinę pobytu. Rodzice dzieci sześcioletnich wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie. Opłata powinna zostać wniesiona przelewem, na podane konto bankowe placówki, do której uczęszcza dziecko - do 5 dnia każdego miesiąca, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty. Rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu oraz zwrot nadpłaty w przypadku nieobecności dziecka odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce dyżurującej.

Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to dla wielu rodziców wyjście z trudnej sytuacji. Dzięki temu rozwiązaniu, będą mieli oni pewność, że ich dziecko jest w bezpiecznym miejscu i otrzymuje właściwą opiekę, a oni będą mieli szansę skupić się na swoich obowiązkach zawodowych.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.