Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


XLIII Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej zwołuje XLIII Sesje Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. Zebranie jest zaplanowane na czwartek 15 czerwca o godz. 11.00. 

2023/06/xxxix-sesja-rady-miasta-ostrow-mazowiecka-fot-ostrowmaz24-jpg-6322eb9bd9203-big-webp_6487209ee08d0

Początek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Nr XLII/23 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.

5. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Ostrów Mazowiecka za 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka za 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Miastem Ostrów Mazowiecka w celu realizacji zadań z zakresu oświaty, polegających na zapewnieniu dowozu i opieki uczniom niepełnosprawnym, uczęszczającym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zuzeli.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka na rok 2023".

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ugniewo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

15.Ocena zasobów pomocy społecznej.

16. Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Rolniczych Spółka z o. o. za 2022 rok.

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy.

18. Informacja o wyborach ławników na kadencję 2024-2027.

19. Zapytania i wolne wnioski.

20. Zakończenie Sesji.
 

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.