Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Wąsewo


Wotum zaufania dla Wójta Gminy Wąsewo (zdjęcia)

W czwartek 29 czerwca odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Wąsewo, podczas której między innymi odbyła się debata nad Raportem o stanie Gminy Wąsewo za 2022 rok.

2023/06/357006872-614150577481289-7132352485164946649-n-jpg_649eb8310a544 Fot. Urząd Gminy w Wąsewie

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a szczególnie realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Wąsewo na wszystkich polach działalności w roku 2022.

- Po wystąpieniu Wójta Gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka i przedstawieniu przez niego prezentacji, Rada Gminy Wąsewo przyjęła przedstawiony Raport o stanie Gminy Wąsewo za 2022 r. i udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Wąsewo - czytamy w relacji.

Kolejnym tematem poruszonym na sesji, było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę do udzielenia absolutorium.

Jak czytamy w relacji po wystąpieniu Wójta Gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka, Rada Gminy Wąsewo udzieliła absolutorium Wójtowi w tym na 12 uprawnionych do głosowania, 10 głosów było ZA, natomiast 2 głosy był przeciw.

2023/06/357094992-614150677481279-3720214826475964748-n-jpg_649ec17c289b1 Fot. Urząd Gminy w Wąsewie

2023/06/357102819-614150720814608-7587433322989672149-n-jpg_649ec1d617278 Fot. Urząd Gminy w Wąsewie

2023/06/357129334-614150730814607-829268265887400279-n-jpg_649ec218322a1 Fot. Urząd Gminy w Wąsewie

2023/06/357117858-614150934147920-5439642271484163420-n-jpg_649ec25502a2b Fot. Urząd Gminy w Wąsewie

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.