Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Zaręby Kościelne


Dołącz do Rady Seniorów Gminy Zaręby Kościelne i wpływaj na decyzje w Twojej okolicy!

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Zaręby Kościelne, ogłaszany jest nabór na członków Rady Seniorów Gminy Zaręby Kościelne. Ta inicjatywa ma na celu stworzenie organu skupiającego przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz innych instytucji. Nabór będzie trwał od 1 lipca do 1 sierpnia oraz wymaga złożenia odpowiednich dokumentów.

2023/03/seniorzy-z-laptopem-jpg_640b2eb387db4

Osoby zainteresowane członkostwem w Radzie Seniorów Gminy Zaręby Kościelne powinny wypełnić formularz znajdujący się w załączniku numer 2 do Zarządzenia nr 294/23. Szczegółowe wzory dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaręby Kościelne w zakładce Aktualności 2023 lub odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Rada Seniorów Gminy Zaręby Kościelne składa się z 12 członków, którzy reprezentują różne podmioty działające na rzecz osób starszych. Są to również przedstawiciele zgłoszeni przez Gminne Koła Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych oraz inne instytucje podobnej natury.

Aby wziąć udział w naborze, wypełnione dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Kandydat do Rady Seniorów Gminy Zaręby Kościelne". Można to zrobić osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy lub wysyłając zgłoszenie pocztą na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Jeśli zgłoszenie zostanie wysłane pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.

Ostateczne informacje dotyczące wybranych osób do Rady Seniorów Gminy Zaręby Kościelne będą ogłaszane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zaręby Kościelne. Wszelkie formalności w tej sprawie zostaną uregulowane za pomocą Zarządzenia wydanego przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.