Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Zaręby Kościelne


Gmina Zaręby Kościelne otrzymała dofinansowanie

W czwartek 10 sierpnia Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz oraz skarbnik gminy Agnieszka Rostowska podpisały dwie umowy rozpoczynające realizację ważnych inwestycji dla gminy Zaręby Kościelne.

2023/08/euro-banknotes-4122079-1280-jpg_64d1defcb7b10

Zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne" będzie realizowane. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż starych i montaż nowych energooszczędnych 275 sztuk opraw ulicznych. Wartość zadania po przetargu wynosi 218 694 zł w tym 90 % to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin realizacji mija 31 października br. 

Zadanie "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne" o wartości 2039 000 zł zostanie wykonane w terminie do 30 czerwca 2024 roku. Zadanie jest wieloetapowe i obejmuje:

I etap - budowę 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych: urząd gminy, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, Oczyszczalnia Ścieków w Nienaltach Brewkach, Stacja Uzdatniania Wody w Zarębach Kościelnych, świetlica wiejska w Chmielewie. 

II etap - rozbudowę stacji uzdatniania wody poprzez budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m sześciennych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa studni głębinowej nr 3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonana dokumentacja projektowa wraz z wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego.

Na zrealizowanie tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z projektu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych o wartości 1 710 000 zł.

Zrealizowanie powyższych inwestycji przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów za energię elektryczną oraz zapewni bezpieczny system zaopatrzenia mieszkańców w wodę. 

Źródło: Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.