Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Zaręby Kościelne


Nowa droga w Gąsiorowie oddana do użytku

W dniu 21 sierpnia 2023 r. oficjalnie oddano do użytkowania odcinek drogi powiatowej 2615W w miejscowości Gąsiorowo na terenie gminy Zaręby Kościelne.

2023/08/1-jpg_64e36accda6cf Fot. Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 9 673 245,83 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 803 947,49 zł. Pomocy finansowej udzieliła także Gmina Zaręby Kościelne w kwocie 1 934 648,00 zł.

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 3 270,85 mb o szerokości 6,0 m. Wykonane zostały chodniki z kostki betonowej. Wykonano również pobocza utwardzone z betonu asfaltowego po oraz pobocza gruntowe o nawierzchni z kruszywa łamanego.

Starosta Ostrowski pan Zbigniew Chrupek przywitał przybyłych gości, a następnie w swoim wystąpieniu podsumował przebieg realizacji inwestycji. Starosta zaznaczył, iż realizacja tak wielu inwestycji drogowych w Powiecie Ostrowskim jest możliwa dzięki ogromnemu wsparciu rządu oraz bardzo dobrze układającej się współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i samorządami gminnymi.

W dalszej części uroczystości nastąpiło przecięcie wstęgi, a tym samym symboliczne otwarcie drogi.

W uroczystości uczestniczyli: minister, członek Rady Ministrów pan Henryk Kowalczyk, radny Województwa Mazowieckiego, pan Mirosław Augustyniak, wójt Gminy Zaręby Kościelne pani Urszula Wołosiewicz, wicestarosta pan Józef Rostkowski, radni Rady Powiatu na czele z przewodniczącą panią Dorotą Subdą, radni Rady Gminy Zaręby Kościelne na czele z przewodniczącym panem Markiem Nowackim, kadra kierownicza i pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na czele z Sekretarz Powiatu, panią Ewą Suchcicką, kadra kierownicza i pracownicy Urzędu Gminy Zaręby Kościelne na czele z Sekretarz Gminy panią Jadwigą Mikołajczyk, sołtys sołectwa Gąsiorowo pani Marzena Skłodowska, przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych, pani Małgorzata Lach-Witkowska z firmy "Adam Witkowski P.W. Adam Witkowski z siedzibą w Miedznej", a także mieszkańcy wsi.

Po przecięciu wstęgi oddany do użytkowania odcinek drogi poświęcił ksiądz Andrzej Dmochowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Zarębach Kościelnych.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach gratulowali wykonania tej pięknej, niezwykle potrzebnej inwestycji.

Nowa droga w Gąsiorowie będzie niewątpliwie dużym ułatwieniem dla mieszkańców i osób podróżujących w tym rejonie. Droga jest bezpieczna i komfortowa, a jej otwarcie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego gminy Zaręby Kościelne.

Wasze opinie

Kurczak   08:52, 22.08.2023

Obecny darmozjad Penis Rady Ministrów na darmowej wyżerce.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.