Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Andrzejewo


W gminie Andrzejewo drogi są modernizowane (zdjęcia)

W gminie Andrzejewo trwają prace przy budowie, modernizacji i remontach dróg. W trakcie realizacji jest wiele dróg gminnych oraz powiatowych. 

2023/09/3-jpg_65094277cc5f5 Fot. Urząd Gminy w Andrzejewie

W Nowej Ruskołęce, w której trwa przebudowa drogi gminnej. Firmą, która wykonuje zadanie jest "Usługi Transportowe Tadeusz Sienicki" Kępiste Borowe. W ramach realizacji inwestycji zostają kolejno wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa nawierzchni, zjazdy oraz pobocza. Podbudowa nawierzchni wykonana zostanie z kruszyw łamanych o grubości 15cm oraz z betonu o grubości 25cm (progi zwalniające). Nawierzchnia zaś wykonana będzie z mieszanek mineralno -bitumicznych- asfaltowych o grubości - 9cm oraz kostki brukowej betonowej o grubości 8cm. Planowana długość przebudowanej drogi ma wynieść 1 268 m. Koszt całkowity przebudowy to: 2 586 371,27zł, z czego dofinasowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wynosi 2 457 000,00 zł. tj. 95 % kosztów całkowitych. Zakończenie prac przebudowy przewidziana jest z dniem 26.03.2024r.

Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi w miejscowości Stara Ruskołęka - Ruskołęka Parcele. W Starej Ruskołęce realizowane jest zadanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej nr 260102W w miejscowościach Stara Ruskołęka i Ruskołęka - Parcele do drogi powiatowej nr 2604W" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Wykonawcą jest Firmą Transportowo - Usługową Mirosław Przesmycki Małkinia Górna. Koszt całkowity przebudowy to: 2 399 191,45zł. Wojewoda Mazowiecki zobowiązał się do przekazania
Gminie Andrzejewo dofinansowania zadania jednorocznego w kwocie nie wyższej niż 1 684 232,30zł. Łączna długość odcinków dróg, na których trwają prace przebudowy wynosi 978,00 m. Zakończenie inwestycji przewidziano do 31 stycznia 2024 r.

W  Andrzejewie-Koloniach - Ruskołęka-Parcele, gdzie w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Polskich Inwestycji Strategicznych w najbliższym czasie
przewidziane są prace na drodze gminnej nr 26102W - Andrzejewo- Kolonie - Ruskołęka Parcele oraz na ul. Andrzeja Krzyckiego. Wykonawcą będzie Firma Usługi Transportowe Tadeusz Sienicki. Koszt przebudowy został oszacowany na 3 592 460,69 zł, w tym kwota dofinansowania z Polskiego Ładu wynosi 3 372 386,10 zł. W ramach realizacji zadania przewidziano następujące prace: roboty ziemne, roboty pomiarowe, przepusty, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowy, nawierzchnie z betonu asfaltowego, zjazdy żwirowe, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zakończenie
realizacji zlecenia przewidziane jest na 10 czerwca 2024 r.

W miejscowości Andrzejewo Kolonie planowana jest również budowa obiektu inżynierskiego - mostu. Firmą, która wykona zadanie jest Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski Łomża. W ramach realizacji zadania będą wykonane następujące czynności: roboty pomiarowe i ziemne;
rozbiórka istniejącego mostu; budowa nowego mostu o konstrukcji stalowej. Koszt zadania został oszacowany na 678 627,90zł. Gmina Andrzejewo pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł, tj. 100% kosztów
całkowitych. Terminem zakończenia w/w zadania jest koniec listopada 2023r.

Przeździecko Lenarty, gdzie trwają pracę przy przebudowie odcinka drogi gminnej. Wykonawcą zadania jest Goł - Bud Andrzej Gołębiewski Szulborze Wielkie. Koszt zadania oszacowano na 633 849,75zł, gdzie Gmina Andrzejewo otrzymała od zarządu województwa mazowieckiego
dofinansowanie w wysokości: 380 309,85zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zakończenie prac odbędzie się w terminie do końca października 2023r.

Zaręby Choromany, w których zakończono przebudowę drogi gminnej. Wykonawcą zadania jest Goł - Bud Andrzej Gołębiewski Szulborze Wielkie. Gmina Andrzejewo pozyskała dotację ze Środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w wysokości 140 000.00zł.

Trwa przebudowa dróg gminnych utwardzanych nawierzchnią szutrową. Są to drogi w sołectwach: Dąbrowa - 720m, 3 odcinki drogi w Ruskołęce Parceli - 1050m; 250m; 250m, Pieńki Sobótki - 300m, Andrzejewo Kolonie - 500m, Załuski Lipniewo - 200m, Olszewo Cechny - 210m.

Odebrano drogi z przebudowaną nawierzchnią na czterech odcinkach w Andrzejewie Kolonii -120m, 220m, 300m, 710m, 150m (łączna długość odcinków drogi wynosi 1400m). Firmą wykonującą pracę na każdej z w/w dróg jest firma Budomost Sp. z o. o. Zaścianki. Koszt przebudowy dróg został oszacowany na 1 303 121,04zł brutto, gdzie dofinansowanie od zarządu
województwa mazowieckiego wyniosło 772 889,00zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wartość odbioru dróg to 390 337,43zł.

Drogi powiatowe:

- Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka. W lipcu odbył się odbiór drogi powiatowej nr 2607W,

- Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka wraz z obiektem inżynierskim. Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka wraz z obiektem inżynierskim'' realizowane było przez Powiat Ostrowski przy współpracy z Gminą Andrzejewo. Prace wykonane były
na odcinku 6,2 km. Koszt prac wyniósł 12, 993.907,48 zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu to 10.241.424,98zł. Pozostała część to środki z budżetu Powiatu Ostrowskiego - kwota 1.376.241,50 zł
oraz Gminy Andrzejewo - kwota 1.376.241,00 zł. Za prace odpowiedzialne było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Trakt" Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.


- Przeździecko Lenarty - Przeździecko Grzymki. W trakcie realizacji jest zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602W granica województwa - Przeździecko-Lenarty - Przeździecko-Grzymki". Wykonawcą jest Firmą Transportowo - Usługową Mirosław Przesmycki Małkinia Górna. Planowana
wartość zadania to 1 010 488,10 zł. Zadanie to uzyskało dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 500 000,00 zł(co stanowi blisko 50% kosztów całkowitych). Pozostała kwota to środki Powiatu Ostrowskiego oraz pomoc finansowa Gminy Andrzejewo.

Źródło: Gmina Andrzejewo

2023/09/2-jpg_6509422c174a1 Fot. Urząd Gminy w Andrzejewie

2023/09/1-jpg_650941f9b6fca Fot. Urząd Gminy w Andrzejewie

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.