Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Małkinia Górna


LVI sesja Rady Gminy Małkinia Górna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LVI zwyczajną sesję Rady Gminy Małkinia Górna na dzień 23 listopada 2023 r. (czwartek) na godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3. 

2023/11/hh-jpeg_655b218549550

Porządek obrad jest następujący:

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z LV sesji.

2) Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 7 października 2023 r. do 23 listopada 2023 r.

3) Informacja Starosty Ostrowskiego na temat inwestycji realizowanych na terenie gminy Małkinia Górna w latach 2018-2023 i planowanych na kolejne lata.

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Małkinia Górna na lata 2024-2028.

5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Małkinia Górna na lata 2024-2028.

6) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.

7) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością " - edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023-2036.

12)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2023 rok.

13)  Wolne wnioski i sprawy różne.

14)  Zamknięcie sesji.

Źródło: Gmina Małkinia Górna

Dołącz do newslettera

* pole wymagane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych drogą elektroniczną od ostrowmaz24.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem newslettera oraz informacji handlowych. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.