Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Zaręby Kościelne


Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w zimie. Wójt Gminy Zaręby Kościelne przypomina o obowiązkach mieszkańców

W obliczu zimowych wyzwań, Wójt Gminy Zaręby Kościelne skierował ważne przypomnienie do mieszkańców dotyczące konieczności odśnieżania dachów, chodników oraz usuwania sopli lodowych. Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, ciężar tych działań spoczywa na barkach właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości oraz ich użytkowników.

2023/12/20231207-121705-jpg_6571aa69eb53a

Właściciele nieruchomości mają szczególny obowiązek wobec chodników przylegających do ich posesji. Nieodśnieżony chodnik może stać się przyczyną wypadków, za które właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Ustawa z 13 września 1996 roku jasno określa obowiązki właścicieli w zakresie utrzymania chodników w czystości i wolnych od śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń.

Dodatkowo, właściciele nieruchomości zobowiązani są do odśnieżania dachów oraz usuwania sopli i zwałów śniegu, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. Niezwykle ważne jest, aby odgarnięty śnieg był składowany w miejscu, które nie będzie utrudniać ruchu pieszych i pojazdów.

Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek regularnego odśnieżania dachów w sezonie zimowym. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do poważnych uszkodzeń budynku i stwarzać zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi.

Naruszenie przepisów dotyczących utrzymania porządku i bezpieczeństwa w obrębie nieruchomości może skutkować konsekwencjami prawnymi, zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, obejmującymi karę grzywny lub naganę.

Podsumowując, Wójt Gminy Zaręby Kościelne apeluje do mieszkańców o odpowiedzialne i regularne dbanie o stan chodników, dachów oraz innych części nieruchomości w okresie zimowym, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim użytkownikom przestrzeni publicznej.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.