Opublikowano . Mazowieckie | Kultura i rozrywka | Książka


Proinwestycyjny budżet województwa mazowieckiego na 2024 r.

Prawie 146 mln zł na inwestycje w subregionie ostrołęckim, blisko 1 mld zł dla samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym na programy wsparcia - tak przedstawia się budżet województwa na 2024 r. W planach są m.in. prace budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Kardiologii Interwencyjnej ostrołęckiego szpitala wojewódzkiego, zakup dwóch ambulansów dla "Meditransu", przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrów Mazowiecka - Orło czy rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka.

2024/01/konferencja-1-fot-tomasz-slupski-jpg_65a8fba3ae64f Fot. Urząd Marszałkowski Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Na inwestycje w subregionie ostrołęckim władze regionu przeznaczą blisko 146 mln zł. Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, w tym roku w regionie ostrołęckim dominują inwestycje drogowe. - Na budowy i remonty dróg wojewódzkich przeznaczyliśmy ponad 90 mln zł. Nie zapominamy o inwestycjach w służbie zdrowia. W tym roku szpital w Ostrołęce m.in. zmodernizuje i doposaży Oddział Interwencji Kardiologicznej, a "Meditrans" zakupi dwie karetki. Ten ostatni projekt będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

W 2024 r. na dużą pomoc finansową z budżetu województwa mogą liczyć gminy i powiaty z Mazowsza. Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, na autorskie programy wsparcia sejmik województwa przeznaczył miliard złotych.

- To pieniądze na bardzo różne inwestycje - od tych niewielkich w sołectwach, przez budowy czy remonty boisk i hal sportowych, pomoc dla mazowieckich strażaków, działkowców czy schronisk dla zwierząt, po inwestycje na drogach powiatowych czy tych prowadzących do pól rolniczych. Zarezerwowaliśmy również środki na rewitalizację linii kolejowej Ostrów Mazowiecka - Małknia, co znacznie ułatwi i skróci dojazd do Warszawy.

Ponad 90 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Blisko 44 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 46 mln zł - remonty dróg w regionie ostrołęckim.

- W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele inwestycji, w tym również nie zwalniamy tempa. Przed nami remont drogi nr 544 na terenie gmin Krasnosielc i Olszewo Borki za ponad 15 mln zł. Będziemy kontynuować prace na drodze nr 645 na terenie gminy Łyse. Aby poprawić bezpieczeństwo, planujemy przebudowanie skrzyżowania w ciągu drogi nr 544 w miejscowości Chodkowo Kuchny w gminie Płoniawy-Bramura, na drodze nr 626 w Gąsewie Poduchownym na terenie gminy Sypniewo oraz na drodze nr 627 w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie wyremontujemy skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Pocztową i ul. Bursztynową - zaznacza Danuta Stefaniak, dyrektor rejonu drogowego MZDW w Ostrołęce.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 22,7 mln zł,

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w miejscowości Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura - 10 mln zł,

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w miejscowości Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 7 mln zł,

- budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" (dokumentacja projektowa) - 3,6 mln zł,

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka w Zuzeli wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w Zuzeli - 500 tys. zł,

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) (dokumentacja) - 100 tys. zł.

Planowane remonty:

- remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km 140+700 do km 141+243 (Amelin - Niesułowo) od km 143+000 do km 147+800; (Ruzieck - Zabiele Wielkie) od km 149+200 do km 151+300 (Zabiele Wielkie - Grabnik) - 15 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 21+900 do km 25+320 (od miejscowości Złota Góra do miejscowości Kuzie) - 9 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km 0+200 do km 4+564, powiat wyszkowski - 7,9 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 41+861 (skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Pocztową) do km 43+770 (skrzyżowanie z ul. Bursztynową) w Ostrowi Mazowieckiej - 4,5 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km15+270 do km 17+100, powiat ostrowski - 3,6 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od km15+270 do km 17+100, powiat ostrowski - 3,6 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 6+900 do km 7+900 w miejscowości Kosów Lacki, powiat sokołowski - 2,5 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka od km 35+140 do km 35+700 (miejscowość Komorowo) - 2,5 mln zł,

- remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 56+800 do km 57+500 w Małkini Górnej, powiat ostrowski - 1,2 mln zł.

Ponad 34 mln zł na drogowe wsparcie dla powiatów

Na pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego mogą liczyć również powiaty z regionu ostrołęckiego. Jak podkreśla radny województwa Mirosław Augustyniak, wsparcie finansowe jest dla lokalnych samorządów ogromnie ważne.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez naszej pomocy wiele inwestycji nie mogłoby zostać zrealizowanych. Właśnie dlatego praktycznie każdego roku zwiększa się liczba prowadzonych przez sejmik programów wsparcia. Pomagamy także przy realizacji ważnych inwestycji dla rozwoju lokalnych społeczności. W tym roku, aż 34 mln zł trafią do powiatów przasnyskiego, makowskiego i wyszkowskiego na budowę dróg dojazdowych do terenów gospodarczych oraz budowę mostu.

Ponad 24 mln zł trafią do powiatu przasnyskiego na inwestycje drogowe usprawniające dojazd do terenów gospodarczych. Aż 18 mln zł samorząd województwa przeznaczył na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, z kolei na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w podstrefie Chorzele trafi blisko 6 mln zł.

Z budżetu województwa mazowieckiego na 2024 r. zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości 10  mln  zł z przeznaczeniem na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy (gmina Rzewnie) do miejscowości Nowy Lubiel (gmina Rząśnik). Inwestycja będzie realizowana przez gminę Rzewnie, przy wsparciu finansowym czterech samorządów (województwa mazowieckiego, powiatów makowskiego i wyszkowskiego, a także gminy Rząśnik, liderem projektu jest gmina Rzewnie). Planowana łączna wartość dofinansowania ze środków samorządu województwa wyniesie 40 mln zł.

Ponad 17 mln zł na inwestycje w placówkach medycznych

Na inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Ostrołęce samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku ponad 17,6 mln zł. Najwięcej środków pochłoną roboty budowalne i doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Kardiologii Interwencyjnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Na ten cel w budżecie na 2024 r. zarezerwowano ponad 14,5 mln zł, a łączna wartość inwestycji to ponad 18 mln zł. Szpital zakupi także zmywarkę do naczyń dla Zakładu Żywienia, pierwsze wyposażenie dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz przeprowadzi adaptację pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Z kolei dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Ostrołęce zostaną zakupione dwa nowe ambulanse o wartości 1 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

2,3 mln zł na Bursę Regionalną w Ostrołęce

Przebudowa i wyposażenie kuchni w Bursie Regionalnej w Ostrołęce to inwestycja, która otrzyma w tym roku ponad 2,3 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego. Planowane pomieszczenia do przebudowy znajdują się na parterze i w piwnicy lewego skrzydła budynku bursy. Modernizację przejdzie 14 pomieszczeń o ogólnej powierzchni 216 m². Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki mieszkaniowe wychowanków bursy.

Ponad 1,2 mln zł na linię kolejową Ostrów Mazowiecka - Małkinia

Samorząd województwa zarezerwował w tegorocznym budżecie ponad 1,2 mln zł na projekt rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia. Realizatorem projektu jest PKP PLK, a przedsięwzięcie sfinansuje samorząd województwa mazowieckiego. Projekt zakłada zmodernizowanie i zelektryfikowanie 20 km linii kolejowej. Pozwoli to na wygodny dojazd do Warszawy. Powstaną trzy nowe przystanki w: Ostrowi Mazowieckiej Południu, Niegowcu i Błędnicy. Zostaną odbudowane perony na stacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz na przystankach Ostrów Mazowiecka Miasto i Biel. Przebudowa linii zwiększy również możliwości kolejowych przewozów towarowych. Na realizację projektu do 2028 r. samorząd województwa zarezerwował w sumie ponad 44,5 mln zł. Projekt znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Miliard złotych na programy wsparcia

Na programy wsparcia w 2024 r. sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu "Mazowsze dla równomiernego rozwoju". Pojawi się też nowy program - "Mazowsze dla zdrowia psychicznego", a program "Mazowsze dla zdrowia kobiety" zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę "Mazowsze dla zdrowia". W sumie to 22 programy i zadania:

- "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" - 667 mln zł,

-  "Mazowsze dla sportu" - 65,6 mln zł;

- "Mazowsze dla straży pożarnych" - 30,2 mln zł;

- "Mazowsze dla klimatu" - 20,2 mln zł;

- "Mazowsze dla zabytków" - 13,8 mln zł;

- "Autobusy dla mazowieckich szkół" - 25,4 mln zł;

- "Mazowsze dla melioracji" - 12 mln zł;

- "Mazowsze dla sołectw" - 20,2 mln zł;

- "Mazowsze dla czystego powietrza" - 10,3 mln zł;

- "Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich"- 5,5 mln zł;

- "Mazowsze dla czystego ciepła" - 5 mln zł;

-  "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych" - 35 mln zł;

- Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - 8 mln zł;

- "Mazowsze dla zwierząt" - 3 mln zł;

- "Mazowsze dla zdrowia" - 4 mln zł;

- "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 2 mln zł;

- Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 2 mln zł;

- "Mazowsze dla działkowców"- 1,7 mln zł;

- "Mazowsze dla seniorów" - 2,6 mln zł;

- "Mazowsze dla młodzieży" - 1,4 mln zł;

- Program wsparcia Domów Opieki Medycznej - 16,3 mln zł;

- "Mazowsze dla zdrowia psychicznego" - 2 mln zł.

55 mln zł w 2024 r. władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Budżet Obywatelski Mazowsza

Władze regionu oddają w ręce mieszkańców 30 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W 5. edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty. Projekty można składać do 21 stycznia br.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.