Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Andrzejewo


Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Andrzejewo"

W dniu 8 lutego 2024 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Andrzejewie odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Andrzejewo". Spotkaniu przewodniczył Marek Raciński, który powitał licznie zgromadzonych gości, w tym wicestarostę ostrowskiego Józefa Rostkowskiego, Wójt Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę, sekretarza Roberta Rosiaka, skarbnika Paulinę Pecurę, Dyrektora Wydziału Środowiska, Geologii i Leśnictwa "SGL" Adama Brzózka, członków zarządu, delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Andrzejewie oraz sołtysów.

2024/02/zroznicowani-przyjaciele-gromadza-sie-razem-53876-24744-jpg_65ca29272cd62 Fot. Zdjęcie ilustracyjne

Gminna Spółka Wodna "Andrzejewo" zajmuje się utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją urządzeń wodnych, usuwaniem awarii, odmulaniem mechanicznym rowów, czyszczeniem studzienek drenarskich oraz naprawą mostków przejazdowych na rowach melioracyjnych.

Podczas zebrania omówiono budżet Gminnej Spółki Wodnej za rok 2023, który wyniósł 446 775,86 zł. Poinformowano również o otrzymanych dotacjach w łącznej kwocie 158 696,06 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy Andrzejewo.

Ważnym punktem spotkania były wybory Zarządu Gminnej Spółki Wodnej "Andrzejewo" na kadencję 2024 - 2029. Nowo wybrany Zarząd składa się z 11 członków:

 • Marek Raciński - Przewodniczący Zarządu
 • Wojciech Strzeszewski - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Roman Siejki - Członek Zarządu
 • Tadeusz Jastrzębski - Członek Zarządu
 • Kazimierz Kulesza - Członek Zarządu
 • Wiesław Kalupa - Członek Zarządu
 • Wojciech Stańczuk - Członek Zarządu
 • Regina Choromańska - Członek Zarządu
 • Krzysztof Kotomski - Członek Zarządu
 • Ireneusz Zalewski - Członek Zarządu
 • Grzegorz Godlewski - Członek Zarządu

Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej

"Andrzejewo" na kadencję 2024 - 2029:

 • Marcin Perkowski - Przewodniczący Komisji
 • Andrzej Aliński - Członek Komisji
 • Rafał Kietliński - Członek Komisji

Na rok 2024 GSW "Andrzejewo" zaplanowano szereg działań mających na celu zrównoważony rozwój i zachowanie dobrego stanu ekologicznego środowiska na obszarze działania.

Doroczne spotkanie delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Andrzejewo" stanowi doskonałą platformę do wymiany poglądów, pomysłów i wprowadzania niezbędnych zmian i ulepszeń.

Zebranie zakończyło się podziękowaniami złożonymi przez Wójt Gminy Andrzejewo Beatę Ponichterę oraz wicestarostę Józefa Rostkowskiego.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.