Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


L Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej poinformował o zwołaniu L Sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka, która odbędzie się w piątek, 23 lutego p godz. 11.00.

2024/02/mg-2337-jpg_65d47c948daee

Porządek obrad będzie następujący: 

1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr XLIX/24 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2024 r.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.

5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysa oraz podziękowań.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2655W w miejscowości Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów".

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2024-2029.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2024 rok.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/32/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka im. Świętego Jana Pawła II w Nagoszewce Drugiej i nadania mu statutu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/385/23 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrów Mazowiecka na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka".

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych i osadów z nieruchomości

14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Koziki.

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrów Mazowiecka.

16. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.

17. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań finansowych z Funduszu Pomocy za 2023 rok. 

18. Zapytania i wolne wnioski.

19. Zakończenie Sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo pod tym adresem.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.