Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Stary Lubotyń


Kontrole wywozu ścieków. Umowy i dowody opłat obowiązkowe

Każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie takich zbiorników i transport nieczystości ciekłych.

2024/02/zbiorniki-betonowe-szambo-jpg_65c4977f36d73 Zdjęcie ilustracyjne

Właściciele posesji muszą pamiętać o posiadaniu dowodów opłat za wywóz ścieków, takich jak rachunki czy faktury VAT, które mogą być wymagane podczas kontroli. Usługi wywozu ścieków mogą być wykonywane jedynie przez przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie wydane przez wójta gminy Stary Lubotyń. W związku z tym osoby, które jeszcze nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to zrobić jak najszybciej. Gmina Stary Lubotyń prowadzi kontrole dotyczące postępowania z powstającymi ściekami. W trakcie kontroli sprawdzane są dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych. Brak dowodów opłat lub niezawieranie umów z uprawnionymi firmami może skutkować karami.

Pozbywanie się nieczystości niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niewykonywanie obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 tej ustawy podlega karze grzywny.

Mieszkańcy są proszeni o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby, które jeszcze nie zostały skontrolowane, proszone są o dostarczenie dowodów uiszczania opłat (faktur) za wywóz nieczystości ciekłych do Urzędu Gminy Stary Lubotyń, pokój nr 17. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 29 644 64 22 wew. 117.

Dodaj komentarzPublikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.