Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Małkinia Górna


Seniorzy będą mieli swój klub w Małkini Górnej

Gmina Małkinia Górna utworzy miejsce aktywizacji seniorów. Od sierpnia rozpoczęły się prace przygotowujące realizację projektu. Klub Seniora będzie zorganizowany w należącym do gminy budynku Ośrodku Zdrowia przy ul. Biegańskiego, w pomieszczeniach wynajętych obecnie przez aptekę.

senior_12_08_17

- W pierwszej kolejności trzeba wyłonić wykonawcę, który rozpocznie prace remontowe w budynku przeznaczonym na klub - informuje Urząd Gminy w Małkini Górnej.

Gmina Małkinia Górna otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 149 tys. 996 tys. zł na utworzenie miejsca aktywizacji seniorów. Samorząd dołoży do programu prawie 40 tys. złotych.

- Gminny Klub Seniora będzie zorganizowany w należącym do gminy budynku przy ulicy Biegańskiego, w pomieszczeniach wynajętych obecnie przez aptekę, które poddane zostaną generalnemu remontowi. Program obejmuje nie tylko prace remontowe, ale również dostosowanie obiektu do potrzeb seniorów i wyposażenie go w niezbędny sprzęt, w tym komputery, meble i urządzenia do ćwiczeń - wyjaśnia Urząd Gminy w Małkini Górnej.

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku powyżej 60 lat.


Dodaj komentarz