Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Małkinia Górna


Gmina Małkinia Górna otrzymała dotację na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Gmina Małkinia Górna otrzymała dotację na doposażenie 2 gabinetów pielęgniarek szkolnych. Kwota dofinansowania trafiła do dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Ostrowskiej 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Leśnej 15. Dotacja otrzymana w wysokości 13 225,11 zł to 100% wnioskowanej kwoty.


Dotacja ma na celu zwiększenie dostępności do usług medycznych, również dla młodzieży szkolnej zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.


Dodaj komentarz