Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Małkinia Górna


Marszałek Adam Struzik na sesji rady gminy Małkinia Górna (zdjęcia, wideo)

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbyła się sesja rady gminy z udziałem marszałka Adama Struzika i Janiny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu województwa mazowieckiego. Rada wysłuchała informacji na temat działań inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego na terenie małkińskiej gminy.

2020/03/sesja-malkinia-gorna-jpg_5e6b64ad73290

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przedstawieniu porządku obrad, przyjęcia protokołów z poprzednich sesji, trzynastu radnych wraz z zaproszonymi gośćmi oraz osobami zebranymi w sali wysłuchali informacji o działalności wójt Bożeny Kordek z okresu między sesjami. Następnie w formie szczegółowej prezentacji informacje o środkach zewnętrznych pochodzących z dofinansowania z Unii Europejskiej pozyskanych w latach 2015-2020 przez gminę oraz informację dotyczącą działań inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego z terenu gminy, przedstawił sekretarz gminy Józef Bogucki.

Następnym punktem obrad sesji gminy Małkinia Górna było wystąpienie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, który omówił zadania realizowane na terenie gminy m.in. modernizacji ulicy Nurskiej, wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy z gminą, a także odpowiadał na pytania radnych i zgromadzonych mieszkańców.

- Bardzo dziękuję za tę prezentację, która przybliża rolę samorządu województwa mazowieckiego w rozwoju tej gminy, tej części województwa. Muszę powiedzieć państwu, że zawsze kierowaliśmy się i kierujemy przez te ostatnie prawie 21 lat, po pierwsze taką zasadą solidarności i subsydiarności czyli pomocniczości - mówił na wstępie marszałek Adam Struzik.

Radni zadawali marszałkowi mazowieckiemu pytania, które dotyczyły głównie dróg wojewódzkich 627 i 694, budowy wiaduktu w Małkini Górnej, budowy obwodnicy, czy ciężkiej sytuacji gospodarki odpadami. Następnie rada przyjęła sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2019 rok oraz przyjęła uchwałę przez aklamację w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Małkinia Górna na rok 2020. Po wolnych wnioskach i sprawach różnych nastąpiło uroczyste zamknięcie XX sesji rady gminy Małkinia Górna.

Dwudziesta sesja rady gminy Małkinia Górna odbyła się, w poniedziałek 9 marca, w GOKiS przy ul. Przedszkolnej 3.


Zobacz zdjęcia: Marszałek Adam Struzik na sesji rady gminy Małkinia Górna (zdjęcia, wideo)

1/34
2/34
3/34
4/34
5/34
6/34
7/34
8/34
9/34
10/34
11/34
12/34