Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Małkinia Górna


Urząd gminy w Małkini Górnej poszukuje pracownika

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłosiła nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

2021/07/urzad-gminy-malkinia-gorna-fot-ostrowmaz24-01-jpg_60f55052b7404 Zdjęcie ilustracyjne

Termin składania dokumentów jest przewidziany do 06.08.2021r. Wszelkie dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej pok. nr 13 przy ulicy Przedszkolnej 1 w Małkini Górnej.

Urząd Gminy podał również niezbędne wymagania od kandydatów: 

  • wykształcenie wyższe,
  • staż pracy minimum 3 lata,
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  • nieposzlakowana opinia,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.