Opublikowano .


Konsultacje społeczne w Zarębach Kościelnych

W ramach rocznego programu współpracy gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 trwają konsultacje społeczne.

Celem głównym programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację programu wynosi 8 tys. zł.

Aby wziąć udział w programie należy wypełniony formularz dostarczyć do siedziby urzędu gminy lub w wersji elektronicznej na adres ugzar@post.pl. Konsultacje trwają od 16 października do 3 listopada.


Dodaj komentarz