Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


Rajcy podjęli uchwałę dotyczącą RIT (zdjęcia)

Przewodniczący rady miasta Zbigniew Krych zwołał radnych na nadzwyczajną sesję rady miasta. Rajcy podejmowali uchwałę dotyczącą planu inwestycyjnego dla miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych planowane są projekty zgodne z celami rozwoju i działaniami realizacyjnymi zawartymi
w dokumencie "Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Ostrów Mazowiecka do 2030 roku". Poniżej ich pełna treść.

I. Budowa sieci ciągów pieszo-rowerowych (25 km) łączących wszystkie najważniejsze punkty w mieście oraz infrastruktury rowerowej.
II. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
III. Renowacja i modernizacja obiektów zabytkowych, zlokalizowanych na terenie miasta, w tym remont budynku Jatek i jego adaptację pod cele Ośrodka Dokumentowania Dziejów Ostrowi Mazowieckiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i zakup z adaptacją pod cele kulturalne domu rotmistrza Witolda Pileckiego, modernizacja kina "Ostrovia".
IV. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego miasta i jej powszechne udostępnienie w formie elektronicznej i interaktywnej (e-kultura) oraz informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej (świadczenie e-usług dla mieszkańców).
V. Rewitalizacja obiektu "Stara Elektrownia" na potrzeby działalności statutowej Miejskiego Domu Kultury.
VI. Poprawa estetyki miasta, w tym zwłaszcza obszaru śródmiejskiego, terenu dworca PKS.
VII. Sukcesywne wdrażanie ustaleń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ostrów Mazowiecka do 2020 roku.
VIII. Zmniejszanie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniowych.
IX. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych.

Podczas dzisiejszej sesji radna Anna Krajewska podziękowała władzom miasta za pomoc w realizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowi Mazowieckiej. Na ręce zastępcy burmistrza Zbigniewa Chrupka złożyła pisemne podziękowanie.

Sesja rady miasta odbyła się w czwartek 16 lutego w sali konferencyjnej ostrowskiego ratusza.


Dodaj komentarz