Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Sport | Pozostałe


Helcbergiel ponownie przewodniczącym ostrowskiej rady sportu

W sali konferencyjnej urzędu miasta, we wtorek 18 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie piątej kadencji rady sportu. Zgodnie z regulaminem rady sportu, posiedzenie zwołał i poprowadził burmistrz Jerzy Bauer.

2019/06/rada-sport-ostrow-jpg_5d121beadaf73 Fot. Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

- Burmistrz wyraził nadzieje, iż świeże spojrzenie na sprawy sportu w mieście i zaangażowanie członków rady będą motorem do podjęcia działań na rzecz rozwoju sportu w Ostrowi Mazowieckiej - informuje Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z porządkiem obrad, włodarz miasta powołał przewodniczącego rady sportu. Ponownie został nim Grzegorz Helcbergiel. Następnie członkowie rady wybrali jednomyślnie Pawła Skarpetowskiego na jego zastępcę.

- Rada sportu jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących organizacji i koordynacji działań w zakresie kultury fizycznej. Członkowie wybrani zostali na pięcioletnią kadencję i pełnią swoje funkcje społecznie - dodaje ostrowski urząd miasta.

W piątej kadencji w ostrowskiej radzie sportu zasiadają: Artur Borowy, Michał Chojnowski, Paweł Elert, Grzegorz Helcbergiel, Agata Nowacka i Paweł Skarpetowski.