Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


IX sesja rady gminy Ostrów Mazowiecka

W siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy Sikorskiego 5, odbędą się kolejne obrady samorządu. Radni, poza stałymi punktami obrad, podejmą uchwały w sprawach: zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

2019/04/sesja-rada-gmina-ostrow-jpg_5ca48041d6313

IX sesja rady gminy Ostrów Mazowiecka odbędzie się w piątek 26 lipca o godzinie 11.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji rady gminy nr VIII/19 z dnia 31 maja 2019 r.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2027.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.