Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


Dziś sesja rady gminy Ostrów Mazowiecka. Podatki w górę?

Za niespełna godzinę w siedzibie Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy Sikorskiego 5, do kolejnych obrad zasiądą radni. Wśród uchwał znalazło się m.in. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2019/06/sesja-rada-gmina-ostrow-jpg_5cf629bc40243

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady gminy nr XI/19 z dnia 31 października 2019 r.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja z działalności wójta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia mienia na własność gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie miejscowości Komorowo (część ulicy Szkolnej).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/79/19 z dnia 27 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Ostrów Mazowiecka.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2018/2019.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Dwunasta sesja obecnej kadencji rady gminy Ostrów Mazowiecka rozpocznie się dziś o godz. 13.00 w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Sikorskiego 5.