Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


Rada gminy podniosła podatki od nieruchomości (zdjęcia, wideo)

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, w piątek 29 listopada, piętnastu radnych przegłosowało szereg uchwał. Oprócz zmian w budżecie gminy, rajcy podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2019/11/sesja-rady-gminy-ostrow-jpg_5de12e7a12264

Po otwarciu sesji, informacji o porządku obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz interpelacjach i zapytaniach, radni wysłuchali informacji o działalności wójta Waldemara Brzostka.

Następnie radni przeszli do dyskusji oraz głosowania nad uchwałami. Rada gminy jednogłośnie przegłosowała przyjęcie zmian w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2019-2027.

Kolejną uchwałą podjętą przez radnych również jednogłośnie dotyczyła zmian wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wójt gminy odniósł się do projektu zmiany podatku.

- Stawki podatku od nieruchomości w naszej gminie ostatni raz były regulowane w 2016 roku. Przez ten czas mimo, że wszystkie składniki naszego życia związane z finansami cały czas idą w górę, w naszej gminie nie było żadnych regulacji w tym zakresie. Proponujemy niewielkie, można powiedzieć kosmetyczne, regulacje - tłumaczył wójt Waldemar Brzostek.

Następną podjęta uchwałą przez radę gminy dotyczyła nieodpłatnego nabycia mienia na własność gminy Ostrów Mazowiecka w obrębie Komorowa. Kolejna uchwała przyjęta przez radnych odnosiła się do zmian uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ostatnią uchwałą przegłosowaną podczas sesji za jej przyjęciem dotyczyła zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Ostrów Mazowiecka.

Po części wykonawczej sesji rada gminy przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2018/2019. Na koniec radni mogli zgłaszać zapytania i wolne wnioski , po czym nastąpiło uroczyste zakończenie sesji.

Dwunasta sesja rady gminy Ostrów Mazowiecka odbyła się, w piątek 29 listopada, w siedzibie urzędu gminy przy ulicy Sikorskiego 5.


Zobacz zdjęcia: Rada gminy podniosła podatki od nieruchomości (zdjęcia, wideo)

1/27
2/27
3/27
4/27
5/27
6/27
7/27
8/27
9/27
10/27
11/27
12/27