Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


Gmina Ostrów Mazowiecka zbankrutuje? Zamknięto trzy szkoły (zdjęcia, wideo)

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, w środę 29 stycznia, piętnastu radnych przegłosowało uchwały dotyczące zamiaru przekształcenia jednej szkoły oraz zamknięcia trzech innych placówek z terenu gminy. Powodem decyzji są duże problemy finansowe gminy. Z powodu braku środków na utrzymanie oświaty, gmina musi zaciągnąć kredyt w wysokości prawie 9 mln złotych.

2020/01/sesja-gmina-ostrow-glosowanie-jpg_5e32b7729ca3f

Po uroczystym otwarciu sesji, przyjęciu porządku obrad, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i interpelacjach i zapytaniach, rada gminy przystąpiła do podejmowania uchwał. Przed głosowaniem nad pierwszą uchwałą, sytuacje gminnej oświaty oraz powody podjętych decyzji wyjaśnił wójt gminy Waldemar Brzostek. Opowiedział zgromadzonym, że na terenie gminy funkcjonuje trzynaście szkół podstawowych, stan ten ma miejsce od prawie 20 lat. Wójt podał przykład gminy Małkini Górnej, która ma porównywalną liczbę uczniów do ostrowskiej gminy, a na swoim terenie posiada sześć placówek oświatowych.

- Konsekwencją braku środków na utrzymanie gminnej oświaty jest zaciąganie kredytów. Jeżeli nie podatki, to pozostaje nam jedno wyjście. Na rok 2020 gmina musi zaciągnąć kredyt w wysokości prawie 9 mln zł. Wcześniej kwoty kredytu oscylowały wokół 3-3,5 mln zł. Dla porównania chcę przypomnieć, że podatku od nieruchomości zbieramy około 6 mln zł - mówił wójt gminy Waldemar Brzostek. - Wpadamy w duże problemy finansowe w tym roku, problemy te finansowe będziemy odczuwać przez kolejne lata, a w roku 2022, jak czytamy w opinii RIO, gmina nie będzie mogła zaciągnąć kolejnych kredytów. Gdybyśmy ten stan, które jest obecnie, utrzymali, to za niecałe 2 lata gmina zostanie zablokowana, jeśli chodzi o możliwość brania kredytów. Jeżeli nie będziemy mogli w 2022 roku wziąć kredytu, to rodzą się pytania: Skąd wziąć pieniądze na pokrycie deficytu. Skąd wziąć pieniądze na pokrycie wydatków oświatowych? Nie mówiąc już o innych wydatkach. O jakichkolwiek inwestycjach można by zapomnieć. Gmina stałaby się gminą oświatową, ale tylko do roku 2022, a potem doszłoby do bankructwa gminy, a w konsekwencji podziału gminy na sąsiednie samorządy i realizowania tylko zadań bieżących gminy - dodał włodarz gminy Ostrów Mazowiecka.

Wójt, aby przynajmniej w stopniu minimalnym poprawić sytuację gminy, zaproponował reorganizacje albo likwidację szkół o najmniejszej liczbie uczniów oraz podał prawdopodobny powód obecnej sytuacji.

- Co było przyczyną tak nagłych wzrostów wydatków na oświatę? Dlaczego to się skumulowało nagle? Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku nie mieliśmy świadomości, jakie będą skutki finansowe dla naszej gminy w związku nagłymi i to skokowymi podwyżkami płac nauczycieli - mówił wójt Waldemar Brzostek. - W 2019 roku nastąpił wzrost dochodów, wzrost wypłat o 15 proc. Dodam jeszcze, że nauczyciel pracujący w szkole wiejskiej dostaje 10 proc. dodatku wiejskiego. Jeżeli wzrasta płaca zasadnicza, to wzrasta też dodatek wiejski. Na rok 2020 przewidziana jest kolejna podwyżka w wysokości 5 proc., natomiast w roku 2018 nauczyciele też dostali podwyżkę w wysokości 5 proc. W ciągu niecałych 3 lat wzrost wydatków na płace wyniósł 25 proc. Chociaż spadła liczba dzieci w szkole, to nie zmniejszyły się wydatki na oświatę. Mamy odpowiedź na pytanie, skąd się biorą te liczby - wyjaśnił wójt Waldemar Brzostek.

Wójt przed głosowaniem o zamknięciu lub reorganizacji danej szkoły, przedstawiał szczegółowe prezentacje na temat obecnej sytuacji placówki oraz szkołę, w której uczniowie będą mogli kontynuować naukę po likwidacji obecnej szkoły. Zapewnił także, że w określonych przypadkach gmina oferuje możliwość dowozu dzieci do szkół.

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie została przyjęta przy 13 głosach za jej podjęciem i 2 głosach przeciwnych.
Uczniowie ze szkoły w Kalinowie mają trafić do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy, a dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole w Kalinowie zapewnia się wychowanie przedszkolne w Oddziałach Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasienicy.

Następną uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce rada gminy przyjęła przy 14 głosach za jej podjęciem i 1 głosem wstrzymującym się. Uczniowie tej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Nagoszewie.

Ostatnią uchwała dotycząca zamykającą placówkę oświatową dotyczyła Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Radni przyjęli uchwałę przy 14 głosach za jej podjęciem i jednym głosem przeciw. W tym przypadku uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach. Wójt przyznał jednak, że jeśli chodzi o tę szkołę, to rodzice w momencie reorganizacji zadecydują, czy będą chcieli posłać swoje dzieci do szkoły w Dybkach, czy jednak do szkoły w Nagoszewie.

Ostatnią podjęta uchwała dotyczyła zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach, poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas I-III. Rada gminy przyjęła uchwałę przy 14 głosach za jej podjęciem i jednym głosem przeciwnym.

Po zapytaniach i wolnych wniosków, w których część zebranych ludzi wyraziła swoje niezadowolenie z działań podjętych przez władze gminy, nastąpiło uroczyste zakończenie obrad XIV sesji rady gminy.

Czternasta sesja rady gminy Ostrów Mazowiecka odbyła się, w środę 29 stycznia, w siedzibie urzędu gminy przy ul. Sikorskiego 5.


Zobacz zdjęcia: Gmina Ostrów Mazowiecka zbankrutuje? Zamknięto trzy szkoły (zdjęcia, wideo)

1/34
2/34
3/34
4/34
5/34
6/34
7/34
8/34
9/34
10/34
11/34
12/34