Opublikowano . Powiat ostrowski | Gminy | Stary Lubotyń


Ferie z ekonomią w Starym Lubotyniu

W Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu od 10 do 14 lutego przeprowadzono cykl zajęć z ekonomii. Lekcje były prowadzone w ramach projektu "Ferie z ekonomią", realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy współudziale Narodowego Banku Polskiego.

2020/02/ferie-lubotyn-ekonomia-jpg_5e4ce41178685 Fot. Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

Zajęcia prowadzone od 10 do 14 lutego miały na celu możliwość zdobycia podstaw wiedzy ekonomicznej przydatnych w przyszłości, przez uczniów.

Grupa chętnych uczniów z klas VII-VIII uczestniczyła w zajęciach i poznawała podstawy przedsiębiorczości, bankowości, sposoby planowania i zarządzania budżetem domowym oraz zapoznała się z rolą Narodowego Banku Polskiego i pieniądza w gospodarce narodowej.

Ciekawym elementem projektu były wycieczki do oddziału Banku Pekao w Ostrowi Mazowieckiej oraz oddziału Banku Spółdzielczego w Starym Lubotyniu.

Podczas drugiego etapu realizacji projektu, uczniowie będą przygotować biznesowy model przedsięwzięcia w lokalnej społeczności.