Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


W piątek XXXI Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

Przewodnicząca Rady Gminy Ostrów Mazowiecka Krystyna Kossowska poinformowała o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

2021/05/urzad-gminy-ostrow-mazowiecka-fot-ostrowmaz24-2-jpg_609d18863cb73 Zdjęcie ilustracyjne

W piątek 28 stycznia o godz. 11.00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. W związku z nadal trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, sesja odbędzie się zdalnie za pomocą aplikacji eSesja.pl.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Nr XXX/21 z dnia 17 grudnia 2021 r.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja z działalności Wójta.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2639W Fidury - Koziki".

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022-2030.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2022 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na prowadzenie prac pielęgnacyjno - porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego w miejscowości Komorowo, Lipniki i Guty - Bujno.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 marca 2019 r. Nr V/32/19 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów    płatności dla inkasentów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz Gminy Ostrów Mazowiecka dróg zbiorczych położonych na obszarze Gminy Ostrów Mazowiecka zbudowanych w ciągu drogi ekspresowej S8.

 12. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów Mazowiecka.

 13. Zapytania i wolne wnioski.

 14. Zakończenie Sesji.


Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.