Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z miasta


Kontrole gospodarstw domowych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka w listopadzie oraz grudniu!

Gmina Ostrów Mazowiecka informuje, że w listopadzie oraz grudniu 2022 roku zostaną przeprowadzone kontrole gospodarstw domowych na terenie gminy.

2022/11/kontrola-dom-jpg_63779677d9120 Zdjęcie ilustracyjne

W listopadzie oraz grudniu 2022 roku na terenie gminy Ostrów Mazowiecka zostaną przeprowadzone kontrole gospodarstw domowych w zakresie:

  • źródeł ciepła - rodzaj, szacunkowa ilość opału rocznie, klasa według normy PN-EN 303-5:2012, klasa energetyczna,

  • zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w szczególności daty wywozu nieczystości ciekłych oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

  • sposobu segregacji odpadów komunalnych.

Kontrole zostaną przeprowadzone przez pracowników Urzędu Gminy, którzy posiadają pisemne upoważnienie od wójta gminy.

Obowiązek ten został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego poprzez uchwałę Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu oraz na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1-3b oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz upoważnionych przez nich urzędników i funkcjonariuszy straży gminnych stanowi art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.