Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Gminy | Gmina Ostrów Mazowiecka


XXXVIII Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka już wkrótce!

Zwołano XXXVIII Sesję Rady Gminy Ostrów Mazowiecka, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Przedstawimy porządek obrad.

2021/03/urzad-gminy-ostrow-mazowiecka-jpg_6051c73250b00

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka poinformował o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w czwartek 24 listopada o godz. 11.00 w sali konferencyjnej urzędu. Sesja będzie również transmitowana za pomocą portalu eSesjatv pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2920/rada-gminy-ostrow-mazowiecka.htm

Porządek obrad:

 • otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad,

 • przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Nr XXXVII/22 z dnia 19 października 2022 roku,

 • interpelacje i zapytania,

 • informacja z działalności wójta gminy Ostrów Mazowiecka,

 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego,

 • podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Brańszczyk,

 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2022 - 2030,

 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ostrów Mazowiecka na 2022 rok,

 • podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok,

 • podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,

 • podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 • podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso,

 • podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,

 • podjęcie uchwały w  sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/286/22 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Ostrów Mazowiecka w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  w miejscowości Jasienica,

 • podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących wprowadzenia zmian w treści statutu sołectwa Ugniewo,

 • informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ostrów Mazowiecka w roku szkolnym 2021/2022,

 • zapytania i wolne wnioski,

 • zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl.