Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Policja


Ostrowska policja szuka sekretarki - praca biurowa

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika na stanowisko sekretarka - praca biurowa. Jest to praca w pełnym wymiarze czasu w ramach umowy na zastępstwo.

komenda_policja_ostrow_14_04_18

Ostrowska komenda znajduje się przy ul. płk. Piłata 12.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie i obsługa sekretariatu komendanta,
- przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji,
- prowadzenie terminarza spotkań komendanta i jego zastępcy oraz dbałość o estetykę sekretariatu,
- sporządzanie wykazu poczty zwykłej i wprowadzanie do systemu poczty specjalnej,
- sporządzanie wykazów poczty specjalnej dla referatu ogólnego,
- obsługa poczty elektronicznej, sporządzenie pism oraz prawidłowe i terminowe wysyłanie korespondencji,
- prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących,
- przyjmowanie korespondencji i przesyłek dekretowanych do kancelarii jednostki,
- prowadzenie dziennika przyjętych dokumentów - korespondencyjnego i podawczego,
- ewidencjonowanie oraz rozdzielanie korespondencji i przesyłek po zadekretowaniu i rozdysponowanie ich zgodnie z poleceniami na poszczególne wydziały,
- kompletowanie, przechowywanie i rozliczanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania,
- prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, prawidłowe zabezpieczenie pieczątek przed użyciem przez osoby trzecie,
- ewidencjonowanie i wydawanie wpływających do komendy pakietów z dowodami osobistymi,
- rozliczanie liczb z dziennika korespondencyjnego,
- rozliczanie i przechowywanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji lub brakowania,
- obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserokopiarka, telefon) dbanie o należyty stan urządzeń oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
- zachowanie tajemnicy służbowej i realizacja poleceń przełożonego,
- kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy,

Warunki pracy:
- dyspozycyjność,
- miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy,
- praca biurowa,
- praca w pomieszczeniu
- oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wymagania związane ze stosunkiem pracy:
- wykształcenie średnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń preferencyjnych,
- doświadczenie w pracy biurowej,
- dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe, dokumenty i oświadczenia:
- umiejętność pracy w zespole,
- predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kreatywność, komunikatywność,
- wysoki poziom kultury osobistej,
- doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku administracyjnym,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń.

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do piątku 19 października 2018 roku pod adresem: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. płk. Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy zespołu kadr i szkolenia pod numerami tel. (29) 746-92-23 lub (29) 746-92-56.


Przemek Rukat
Julia Szymaniak !!

Patryk Mirror Jaworski
Anna Szyszkowska xD

Marcin Siwek
Za najniższą krajową. Powodzenia w poszukiwaniu. ;) Może jakaś się skusi.

Piotrek Pocztański
Magdalena Kukawka 😎🤣

Julia Szymaniak
Myśle ze to niegłupi pomysł

Ailatan Natalia
Mimo wszystko uważam, ze praca jest dobra i dobrze wyglada później w CV. Zawsze to jakieś doświadczenie. A jeszcze jak np. Mieszka się z rodzicami w Ostrowii to zwłaszcza można podjąć się takiej pracy nawet za niższe pieniądze.

Marcin Siwek
Natalia Rębowska dobra dla desperatki. Ale kto co lubi ;)

Ailatan Natalia
Niestety nasza miejscowość słynie ogólnie ze słabych zarobków i braku pracy wiec za specjalnie od innych to się nie różni 😉

Łukasz Godlewski
Aleksandra Malec masz okazje 😂

Marcin Siwek
Natalia Rębowska, kto szuka ten znajdzie ;)

Robert Wisniewski
Tomek Dawid I na miejscu 😁😁

Dawid Filipowicz
Robert Wisniewski będą układy

Arek Zawistowski
Karolina Kucharczyk👉🏻😋

Kamil Kacperczyk
I z patologii słynie też xd

Tomek Grabowski
Robert A może ty się przeprowadzisz i na miejscu

Robert Wisniewski
Znowu mam się przeprowadzać? Chyba zostanę w Wwa xd

Malcolm Mbianda
Roksana Ruszkowska

Milena Radomska
Anetusia Kulma

Ania Wójcik
Kinga i bez 4brygadówki xD

Kinga Kożuchowska
Hahahaha, myśle ze może pyknac😎

Ania Wójcik
Dobrze jest mieć chociaż jakiekolwiek wtyki u nich 😂

Ewelina Żyjewska
Już etat dawno obsadzony 😅😂

Adrian Tymiński
Izabela Tyszka

Mateusz Sarnacki
Patrycja hmm? 😏

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies