Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Sesja rady powiatu. Poznaj porządek obrad

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbędą się kolejne obrady samorządu. Radni, poza stałymi punktami obrad, podejmą uchwały w sprawach: określenia przystanków komunikacyjnych, czy udzielenia dotacji dwóm parafiom.

2019/02/sesja-rada-powiat-ostrowski-jpg_5c5a904081915

X sesja rady powiatu odbędzie się w czwartek 8 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej (ul. 3 Maja 66) o godzinie 15.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr IX/2019 z sesji rady powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbytej w dniu 22 lipca 2019 roku.
3. Pytania, wnioski i oświadczenia radnych.
4. Informacja o pracy zarządu powiatu.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
2) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest powiat ostrowski,
3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy operatorem a powiatem ostrowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Gąsiorowo - Ostrów Mazowiecka,
4) wyrażenia zgody na realizację przez powiat ostrowski projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
5) wyrażenia zgody na realizację przez powiat ostrowski projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
6) udzielenia dotacji parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie,
7) udzielenia dotacji parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowskiego na lata 2019-2028.
6. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad sesji.