Opublikowano . Ostrów Mazowiecka | Aktualności | Wiadomości z powiatu


Nadzwyczajna sesja rady powiatu

We wtorek 10 września odbędzie się nadzwyczajna sesja rady powiatu. Podczas obrad radni podejmą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowskiego na lata 2019-2028.

2019/04/subda-sesja-rady-powiatu-jpg_5cb81bb21cb0d

Początek sesji, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, o godz. 15.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr X/2019 z sesji rady powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbytej w dniu 8 sierpnia 2019 roku.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrowskiego na lata 2019-2028.
4. Zakończenie obrad sesji.