Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


PWSIiP rekrutuje do 10 września

Prawo czy administracja? Automatyka czy informatyka? A może filologia angielska? W Łomży masz wybór. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży kształci praktyków, współpracuje z biznesem oraz inwestuje w rozwój nauki i innowacyjne rozwiązania.

2021/08/pwsip-1-jpg_612754df0b029

Studia dla humanisty

Administracja, prawo, zarządzanie przygotują do pracy w instytucjach samorządowych i rządowych, biznesie, prowadzenia firmy i zajmowania stanowisk kierowniczych. Absolwenci pracy socjalnej i pedagogiki zasilają kadry urzędów, placówek edukacyjnych i instytucji pomocowych, pracują w organizacjach pozarządowych. Filologia angielska otwiera możliwości zatrudnienia w wielu branżach, a przy powszechnej dziś pracy zdalnej - na całym świecie. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ma dla humanistów obszerną i atrakcyjną ofertę. Uczelnia pomaga w znalezieniu optymalnych praktyk studenckich, a potem w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej. Na miejscu tworzy możliwość ćwiczeń w praktyce, na salach symulacji rozpraw czy mediacji.

2021/08/pwsip-2-jpg_612754ea7c265

Dla przyszłego inżyniera

Informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywności i żywienia człowieka to studia, po których absolwenci PWSIiP bez trudu znajdują zatrudnienie. Świat, w którym żyjemy to świat nowych technologii. Postęp przyspiesza, a za nim muszą nadążać kompetencje nowych kadr. Wydział Informatyki i Nauk o Żywności daje takie możliwości. Na studiach informatycznych można wybrać trzy ścieżki specjalizacyjne: systemy oprogramowania, grafikę komputerową i techniki multimedialne, a także grafikę reklamową. Na automatyce i robotyce specjalizacje to automatyzacja procesów lub mechatronika. Technologia żywności i żywienie człowieka przygotowuje do pracy w instytucjach sanitarnych i biznesie. Studenci wszystkich kierunków mają praktyki w największych firmach w regionie. Hala technologiczna uczelni została uznana przez Polską Komisję Akredytacyjna za jedną z najlepiej wyposażonych w kraju. Wydział czeka też na zgodę uruchomienia mechatroniki oraz bezpieczeństwa i certyfikacji żywności.

2021/08/pwsip-3-jpg_612754f7d2bac

Wybierz Łomżę!

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży jest uczelnią, która kształci praktyków, współpracuje z biznesem oraz inwestuje w rozwój nauki i innowacyjne rozwiązania. Wyróżnia ją świetna, nowoczesna infrastruktura, doskonała baza dydaktyczna, elastyczne podejście do potrzeb studenta. Uczelnia kształci na 14 kierunkach, a jej oferta jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy. Studenci mają do dyspozycji komfortowy kampus, system stypendialny, zakwaterowanie w nowoczesnym Domu Studenta. Uczestniczą w programie wymiany międzynarodowej Erasmus, a swoje pasje rozwijają w kołach naukowych oraz klubach sportowych. Uczelnia w sposób szczególny troszczy się o słuchaczy z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja w PWSIiP w Łomży trwa do 10 września. Szczegóły na stronie www.pwsip.edu.pl/kandydaci/.