Opublikowano . Kraj i świat | Aktualności | Wiadomości z kraju i ze świata


Obrońca z urzędu - komu należy się jego pomoc?

Według przepisów oskarżonemu i podejrzanemu w toku postępowania karnego przysługuje prawo do obrony. W zależności od sytuacji obrońcą może być osoba, która została wybrana osobiście lub też została wskazana przez sąd. Takie postępowanie może mieć miejsce tylko w jasno określonych warunkach.

2018/11/ksiazka-okulary-jpg_5be41ffde3392

Obrona obligatoryjna
Oskarżony ma prawo do obrony, jednak w wielu sytuacjach nie jest ono konieczne. W kodeksie postępowania karnego wymienione są przypadki, w których obrona jest jednak obowiązkowa.

Dzieje się tak w sytuacji kiedy:
- art. 79 § 1 KPK "W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obronę, jeżeli : jest nieletni, jest głuchy, niemy lub niewidomy, zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności".

- art. 79 § 2 KPK "Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę".

- art. 80 KPK "Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem okręgowym jako przed sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności".

- art. 671 § 1 KPK "Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi".

- art. 548 KPK "Jeżeli postępowanie wznowiono na skutek wniosku na korzyść oskarżonego i toczy się ono po jego śmierci lub jeżeli zachodzi przyczyna zawieszenia postępowania, prezes sądu wyznacza do obrony praw oskarżonego obrońcę z urzędu, chyba że wnioskodawca ustanowił już obrońcę".

W przypadku ubóstwa
W sytuacji, kiedy oskarżony chce się bronić, jednak nie stać go na usługi adwokata, ma prawo złożyć wniosek do przyznania obrońcy z urzędu, wyjaśnia adwokat Tamara Pokrzywka-Bensalem z kancelarii PBKB. Zgodnie z art. 78 § 1 KPK "oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może zażądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny". W celu otrzymania obrony z urzędu konieczne jest złożenie do sądu odpowiedniego wniosku, do którego należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym, a także wszystkich źródłach utrzymania. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia i wniosku ustnego do protokołu.

Należy jednak mieć na uwadze to, że podanie nieprawdziwych informacji będzie wiązać się z konsekwencjami, w tym odebranie pomocy z urzędu na podstawie art. 78 § 2 KPK , który mówi, że "sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono".

Dlaczego warto mieć obrońcę?
Korzystanie z usług adwokata bez względu na to, czy jest obowiązkowe czy nie, zawsze niesie ze sobą wiele korzyści. Świadomość swoich praw w znacznym stopniu przyczynia się do tego, aby wyrok był pozytywny dla osoby składającej pozew lub oskarżanej. Pomoc prawna pozwala w sposób jasny przedstawić swoje argumenty, zebrać odpowiednia dokumentację oraz przygotować się do składania zeznań.

Artykuł sponsorowany


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies