Opublikowano . Mazowieckie | Aktualności | Pozostałe wiadomości


Trwa nabór wniosków do Nagrody Twórczej

Rusza nabór wniosków do nagrody twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Konkurs skierowany jest do młodych artystów, którzy dzięki swojej aktywności posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej.

pieniadze

Nagroda Twórcza przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w szczególności w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury.

Dla każdego z trzech laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości po 9 tys. zł brutto.

O Nagrodę Twórczą może ubiegać się osoba, łącznie spełniająca następujące kryteria:
- jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku o Nagrodę Twórczą nie ukończyła 35 roku życia,
- posiada znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- zamieszkała na terenie województwa mazowieckiego,
- nie ubiega się o przyznanie stypendium wojewódzkiego dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Wnioski należy:
- przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, albo
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo
- złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. (22) 597-95-36 lub wysyłając pytania na adres e-mail: karolina.grzegrzolka@mazovia.pl.

Nabór wniosków rozpocznie się 12 lutego, a trwać będzie do 12 marca br.


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu ostrowmaz24.pl. Regulamin zamieszczania komentarzy za pomocą narzędzia Facebook oraz zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies